Om oss

Tanken på att skapa Skaraborgs Akademi uppstod inom ramen för Kulturum Skaraborg, ett kulturprojekt som Skaraborgs läns landsting genomförde under 1998.

Det ursprungliga förslaget kom från skulptören Lenny Clarhäll, bördig från Timmersdala. Jag fick i uppdrag att samla en akademi på aderton personer utifrån kriteriet att dessa skulle vara födda eller uppvuxna i Skaraborg, men för närvarande inte vara bosatta där, och att de genom sin verksamhet skulle kunna bidra till att förverkliga Akademins syften. En del andra regionala akademier tjänade som förebild.

  • Skaraborgs Akademi