Ledamöter

Skaraborgs Akademi består av arton ledamöter vars syfte är enligt stadgarna "att sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet". Akademin utser varje år en Hedersskaraborgare och delar ut ett pris till framstående avhandling vid Högskolan i Skövde.

Redan under förberedelsearbetet framstod Skaraborgs läns siste landshövding, Birger Bäckström, som självskriven ledamot och preses i akademin. Genom honom skulle inte minst kontinuiteten bakåt mot Skaraborg tydligt markeras.

Formellt bildades akademin vid ett högtidssammanträde på Residenset i Mariestad den 28 november 1998. Förslaget till stadgar utarbetades med dem för Smålands akademi som förebild. Förslaget antogs så när som på Akademins valspråk. Det dröjde ett år innan ledamöterna kunde enas om en formulering som föreslagits av ledamoten Jan Mårtenson: Snille och blixt. Det är en genialisk devis som antyder att Akademin inte tar sig på alltför blodigt allvar.

Akademin kom ursprungligen att bestå av en Mariestadskrets med Birger Bäckström, Lars Fimmerstad, Sören Häggroth, Lennart Lönngren, Birgitta Andersson, Asa Brandt och undertecknad, en Skövdekrets med Sören Holmberg, Bo Gyllensvärd, Barbro Lennéer-Axelson och Fredrik Belfrage, en Lidköpingskrets med Bengt Knutsson och Cajsa Holmstrand, en Falköpingskrets med Marianne Ahrne, Frans Helmerson och Solvieg Ågren samt en ledamot från Skara, Birgitta Rudberg, och en från Tidaholm, Jan Mårtenson.

På grund av ständiga svårigheter att närvara vid Akademins högtidssammankomster lämnade ledamöterna Birgitta Rudberg, Frans Helmerson och Solvieg Ågren Akademin. De ersattes av Helena Stålnert, Niklas Schiöler och Sven G. Linder. Sedan har andra medlemmar utträtt och nya tillkommit. Fortfarande är åtta av de ursprungliga medlemmarna kvar i Akademin.

Birger Bäckström efterträddes (2008) som preses av ambassadör Sven G. Linder. Sedan Linder avlidit utsågs professor Arne Zettersten (2011) till preses och efter hans död (2015) valdes docent Bengt Knutsson.

Lars Bäckström, f.d landshövding

Född den 16 mars 1953 i Uddevalla är en svensk vänsterpartistisk politiker, lärare och ämbetsman. Bäckström var riksdagsledamot 1988–2006 (Västra Götalands läns västra valkrets). Han var vänsterpartiets gruppledare i riksdagen 1996–2006 samt dess talesman i ekonomisk-politiska frågor. Från 2004 till 2008 var Bäckström styrelseordförande i Post- och telestyrelsen. Den 21 januari 2008 tillträdde han som landshövding i Västra Götalands län. Han innehade detta ämbete till den 20 januari 2017.

Carl Henrik Ohlsson, direktör

Född 1953, blev agronom vid SLU 1978. I tjugo år var han verksam vid Hushållningssällskapet Skaraborg, varav de tolv sista som vd. 1997 blev han vd för Länsförsäkringar Skaraborg i arton år fram till sin pensionering 2015. Carl Henrik har under sitt yrkesverksamma liv bl avarit styrelseledamot i Sveriges Lantbruksuniversitet, ordförande i Handelskammaren Skaraborg, styrelseledamot i Högskolan Skövdes styrelse och utsetts till Årets Skaraborgare av Radio Skaraborgs lyssnare 1995. Han har för närvarande fortsatta uppdrag som vd i Skaraborg Invest AB, ordförande i Next Skövde Destinationsutveckling AB, samt styrelseledamot i Vara Konserthus.

Sören Häggroth, generaldirektör

Född och uppvuxen i Moholm, är doktor i statsvetenskap och hade fram till sin pensionering anställningar inom den statliga förvaltningen, bl.a. som statssekreterare i Finans-departementet och generaldirektör i Fortifikationsverket. Han har haft uppdrag inom olika internationella organisationer, bl.a. OECD och FN, och har under senare år arbetat som rådgivare inom den offentliga sektorn både i Sverige och utomlands, bl.a. i Vietnam och Kambodja.

Marianne Ahrne, författare

Filmregissör och författare. Hon har skrivit, regisserat och klippt ett fyrtiotal långfilmer, tv-serier och dokumentärer. Hon har också skrivit nio böcker sex romaner och tre reseberättelser.

Anja Praesto, verksamhetsledare

Född 25 december 1961 i Lidköping. Anja är ”kulturturismveteran” inom museisektorn med marknadsföring och projektledning som huvudsakliga uppdrag. Hon har ”edutainment” som ledstjärna och menar att upplevelsebaserad kunskapsinlärning är den mest verksamma. Hon har en utbildning som kommunikatör och marknadsförare och arbetade inledningsvis inom industrin på Ericsson i Stockholm och Volvo i Skövde. 1998 bytte hon bana och började på Västergötlands museum i Skara och blev då initiativtagare till turismprojektet ”I Arns fotspår”, vilket bla renderade i Stora Turismpriset 2003 (tillsammans med Jan Guillou). Idag finns Anja i Linköping och jobbar på Östergötlands museum och är där verksamhetsledare för enheten Kulturarv Östergötland. Vid sidan av museiuppdraget driver hon den egna firman Pratum med bland annat kulturarvsbaserad destinationsutveckling, redaktörs- och konferenciersuppdrag på agendan.

Maria Persson Löfgren, journalist

Maria Persson Löfgren, f 28:e november 1956 i Skön, Medelpad, men uppvuxen (1961) i Lidköping, där pappan Leif Persson arbetade på Rörstrands Porslinsfabriker. Utrikeskorrespondent och journalist på Sveriges Radio sedan början av 2000. Före det verksam som tidningsjournalist på Skaraborgs läns Tidning, Göteborgs-Posten, Värmlands Folkblad och numera nedlagda Arbetet i Göteborg. Arbetat och bott i Jerusalem 1987 – 1990, Moskva 1990 – 199 , 2003 – 2008 och 2013 – 2018. Har också arbetat på SVT och Tv 4 som utrikesreporter och gjort utrikesdokumentärer från Iran. Chef för globala nyhetsbyrån IPS, Inter Press Service under sju år på 90-talet. Har ett stort intresse för Lidköpings industrihistoria och hantverkshistoria, särskilt allt förknippat med porslinsfabriken, där hon både arbetade som ung och spenderade mycket tid tillsammans med sin far Leif Persson. Född den 28 november 1956 i Skön, Medelpad, men uppvuxen (1961) i Lidköping, där pappan Leif Persson arbetade på Rörstrands Porslinsfabriker..

Helena Stålnert, direktör

Helena Stålnert är uppvuxen i Mariestad och Skövde. Hon är verksam som kommunikationsrådgivare, föreläsare och moderator. Tidigare har hon varit kommunikationsdirektör i stålkoncernen SSAB och i flyg- och försvarsföretaget Saab AB. Helena Stålnert har mångårig erfarenhet som journalist. Hon har varit chef för Aktuellt-redaktionen på Sveriges Television, där hon också varit programledare, politisk reporter, ekonomisk reporter och utrikeskorrespondent. Hon har också arbetat på Aftonbladet, Råd & Rön, Svenska Dagbladet och Veckans Affärer. Helena Stålnert är ordförande i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion, samt ordförande i styrelsen för Institutet för mediestudier, www.mediestudier.se.

Sören Holmberg, professor

Professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, mest känd från SVT:s valvakor varje valår. Han forskar om väljarbeteende, representativ demokrati och kvalitet i samhälleliga styrsystem och är fortfarande verksam inom SOM-institutet, QoG-institutet och Valforskningsprogrammet. Han är uppvuxen i Skövde; släkten Holmberg härstammar från Ljungstorp ovanför Varnhem –mitt i Svea rike.

Barbro Lennéer-Axelson, docent

Universitetslektor i psykologi/socialt arbete vid Göteborgs universitet och även flitig föreläsare för både fackpersoner och en bredare allmänhet. Hon är också författare till ett flertal fackböcker, bl a boken Förluster: om sorg och livsomställningoch boken Konflikter. Barbro har också ett mångårigt internationellt engagemang i arbete kring frågor om relationer, jämställdhet, sexualitet och mänskliga rättigheter.

Jan Mårtenson, författare

född i Tidaholm 1944, nu bosatt i Malmö, har givit ut 26 böcker, diktsamlingar och romaner, nu senast memoarboken Som det kan bli (2009) och diktsamlingen Dikter inifrån (2008) och Tid att älska (2013). I 30 år var han knuten till tidningen Arbetet och har sedan arbetat som frilansjournalist. Innan hans deckarskrivande namne debuterade utgav han två böcker och är därför med rätta Den Ursprunglige Jan Mårtenson.

Bengt Knutsson, docent

Född 1936 i Lidköping och uppvuxen på Kålland, är docent i semitiska språk (arabiska, hebreiska etc.). Han har tjänstgjort vid universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg och har långvarig erfarenhet av Mellanöstern och Nordafrika som institutschef och diplomat (Jerusalem, Istanbul, Kairo, Alexandria). Hans senaste böcker är Arabiska visdomsord (2011) och Jag minns mitt Jerusalem (2014).

Per Bergström, förlagschef

Född 1979 i Skövde, uppvuxen mellan Hentorps gravfält och världens första hus byggt i lättbetong, och bosatt i Malmö. Sedan 2002 driver han bokförlaget Rámus som utger översatt poesi och prosa, samt är verksam som producent för Internationell författarscen Malmö. Skolad på Skövde Nyheter och satt tidigare i redaktionen för tidskriften Pequod och drev under tio år litteraturscenen Stanza.

Madelene Sandström, direktör

Född 1961 i Tidaholm i en etta i farfars hus på Bruksgatan med dass på gården. Uppväxten i ett företag inom markentreprenad gav henne en fallenhet för att leda och genomföra större omstruktureringar i stat och näringsliv. Hon har framförallt verkat inom forskning, utveckling och innovation och är även mycket aktiv debattör om behovet av tillämpad forskning vid universitet och högskolor.

Åsa Brandt, glaskonstnär

Född 1940 i Mariestad och utbildad vid Konstfackskolan, Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och Royal Collegeof Art i London. I968 startade hon Europas första studioglashytta i Torshälla. Hon är representerad på bland annat Nationalmuseum, Hokkaido Museum of Modern Art i Japan, Coming Museum of Glass i USA, The National Museum of Modern Art i Tokyo, Sveriges Glasmuseum i Växjö samt Eskilstuna Konstmuseum.

Lars Niklasson, rektor

Född 25 januari 1962, är en svensk datavetare, professor och universitetsrektor. Niklasson studerade vid Högskolan i Skövde och University of Exeter i datavetenskap och avlade mastersexamen 1990. År 1996 disputerade han på University of Sheffield under Noel Sharkey (en) med avhandlingen "Systematicity, the Scarlet Pimpernel of Cognitive Science". Han blev professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde år 2000, prorektor vid samma högskola 2003, prorektor vid Jönköping University 2013, och blev sedermera rektor vid Högskolan i Skövde 2017.

Vakant

Vakant

Hanna Fahl, journalist

Född 23 oktober 1978 i Lidköping, är en svensk journalist och programledare i radio. Fahl är verksam på Dagens Nyheter och har tidigare arbetat på Sveriges Radio P3 som programledare, bland annat för P3 Populär och P3 Pop, men också som nöjeskrönikör för SvD. Hon sjunger och spelar flöjt i popbandet Kissing Mirrors från Stockholm. Som anställd på Dagens Nyheter har hon varit ansvarig för tidningens bevakning av Melodifestivalen och 2018 debuterade hon som författare med boken Melodifestivalen – från frack till folkfest (Bokförlaget Max Ström) som är en historisk översikt av festivalen.

Karl-Erik Tysk, kyrkoherde

Född i Mariestad 1946. Vid sidan av sitt yrke som präst har han arbetat med handledning, botanik och internationella kontakter med framför allt Gammalsvenskby i Ukraina, Polen, Östtyskland och Pakistan. Inom dessa områden har han gett ut ett flertal skrifter, senast i handledning Der fremtiden blir til (2013).