Framstående avhandling

Pris till framstående avhandling vid Högskolan i Skövde

I stadgarna talas det om att Akademin skall utdela de priser som den förfogar över. Vid högtidssammankomsten 2001 i Odenhuset i Skövde utdelades för första gången ett sådant pris för framstående doktorsavhandling under året vid Högskolan i Skövde. Det var Länsförsäkringar Skaraborg som välvilligt, genom sin direktör Carl Henrik Ohlsson, senare akademiledamot, hade ställt ett belopp på 10 000 kronor till förfogande. Det tillföll första gången Jan Oscarsson, Lidköping, för avhandlingen Advanced Virtual Manufactoring: Advanced digital mock-up technology with simulation variances. De följande prisbelönta avhandlingarna finns förtecknade i en särskild bilaga.

Detta pris har sedan årligen med några avbrott delats ut. En grupp vid Högskolan i Skövde föreslår pristagare och Länsförsäkringar Skaraborg står för pengarna, varför Akademin endast kan ta åt sig en liten del av äran.

Länsförsäkringar Skaraborgs pris till framstående avhandling vid Högskolan i Skövde utdelat av Skaraborgs Akademi.

Prisutdelarna består av Forsknings- och utbildningsnämndens råd för forskning. Fyra områden har definierats som givna för priset: humaniora/samhällsvetenskap, naturvetenskap, vårdvetenskap och teknik. Från och med år 2007 kallas priset "Länsförsäkringar Skaraborgs pris till framstående avhandling vid Skövde högskola utdelat av Skaraborgs Akademi".

 • Yuning Jiang

  2022 – Yuning Jiang

 • 20211118_182542.jpg

  2021 – Pilleriin Sikka

 • Pris till framstående avhandling gick till Ari Kolbeinsson

  2020 – Ari Kolbeinsson

 • 2019-avhandling.jpg

  2019 – Pristagaren Hanife Rexhepi gratuleras av juryns ordförande Jessica Lindblom och prisutdelaren Jonas Rosman, vd Länsförsäkringar Skaraborg.

 • Skaraborgs Akademi pris för doktorsavhandling

  2018 – Caroline Bäckström tillsammans med Jessica Lindblom (t.h.) från Högskolan i Skövde och Pernilla Östberg Nilsson (t.v.), HR-chef Länsförsäkringar Skaraborg.

Pristagare

2022

Yuning Jiang, Vulnerability Analysis for Critical Infrastructures, Högskolan i Skövde

2021

Pilleriin Sikka, Dream affect: Conceptual and methodological issues in the study of emotions and moods experienced in dreams, Högskolan i Skövde

2020

Ari Kolbeinsson, Situating interruptions in manufacturing assembly, Högskolan i Skövde

2019

Hanife Rexhepi, Bridging the Information Gap: Supporting Evidence-Based Medicine and Shared Decision-Making through Information systems, Högskolan i Skövde

2018

Caroline Bäckström, Professional and Social Support for First-time Mothers and Partners During Childbearing, Jönköping 2018.

2017

Erik Brolin, Anthropometric diversity and consideration of human capabilities: Methods for virtual product and production development, Göteborg 2016.

Lotten Svensson, A resource-based view on collaboration between firms and local partners in a non-urban Swedish context, Enschede 2016.

2016

Margaretha Larsson, Tonårsflickors hälsa – att stödja och stärka, Växjö 2014.

Jesper Holgersson, User participation in public e-service development: guidelines for including external users, Skövde 2014.

2015

Anna-Sofia Alklind, Facilitation Matters – A framework for instructor-led serious gaming, Skövde 2014.

2014

Henrik Svensson, Simulations, Linköping 2013.

2013

Catharina Gillsjö, Older adults’ conception of home and experiences of living with long-term musculoskeletal pain at home, Kingston 2012.

2012

Anna Syberfeldt, A multi-objective evolutionary approach to simulation-based optimisationof real-world problems, Leicester 2009.

2009

Paul Hemeren, Mind in Action, Lund 2008.

2007

Svante Alfredsson, Constitutive behaviour and fracture of adhesive layers :inverse methods and energetic balance, (sammanfattning), Göteborg 2004.

2004

Ingrid Bergh, Pain in the elderly – Rating scales, prevalence and verbal expression of pain and pain relief, (sammanfattning), Göteborg 2003.

2003

Tyrone Martinsson, Photographic Archeology and Nils Strindberg’s Photographs from the Andrée Polar Expedition 1896-1897, London 2003.

2002

Ulf Wilhelmsson, Enacting the Point of Being. Computer Games, Interaction and Film Theory, Copenhagen 2001.

2001

Jan Oscarsson, Enhanced Virtual Manufactoring. Advanced digital mock-up technology with simulation of variances, De Montfort University 2000.