Sammankomster

Högtidssammankomster

Skaraborgs Akademi ska årligen hålla Högtidssammankomst på Johan Henric Kellgrens, vår förgrundsfigurs, födelsedag den 1 december eller om så ej kan ske första lördagen före denna dag. Ganska snart tvingades vi frångå denna bestämmelse och hålla sammankomsterna på andra mera lämpliga dagar. Geografiskt har devarit förlagda till Residenset i Mariestad 1998), Varnhems klosterkyrka och Hotell Billingen Skövde (1999), Skara (2000), Skövde (2001), Skövde (2002), Skövde (2003), Skara (2004), Mariestad (2006), Skara Stadshotell (2007), Skara stadshotell (2011), Gamla Rådhuset Lidköping (2012 och Länsstyrelsen Mariestad (2013). Några av det gamla länets kommuner har välvilligt emot Akademin.

Från och med 2014 har Högtidssammankomsten kommit att förläggas till Högskolan i Skövde en torsdag i november. Det har onekligen varit ett mycket viktigt steg för att ge Akademin en tydlig förankring och göra det möjligt för oss att fortsätta vår verksamhet. Detta innebär att vår anknytning till Mariestad får en mera symbolisk prägel.

2020 genomfördes Högtidssammankomsten digitalt 19 november p g a rådande pandemi för att följa myndigheternas och regeringens råd och restriktioner. 2021 var vi åter med traditionsenligt fysiskt möte på Högskolan i Skövde med eget årsmöte, studiebesök och information om Högskolan i Skövde av rektor Lars Niklasson samt vd Mats Jägstam Science Park Skövde, samt öppen sammankomst på kvällen i samarbete med Högskolan och Senioruniversitetet.

Bilder från Högtidssammankonsten 2023

  • Mingelbilder från högtidsdag 2023
  • Mingelbilder från högtidsdag 2023
  • Mingelbilder från högtidsdag 2023
  • Mingelbilder från högtidsdag 2023
  • Mingelbilder från högtidsdag 2023
  • Mingelbilder från högtidsdag 2023

Digital Högtidssammankomst 19 november 2020

  • Skaraborgs-akademimote-2020-svart-ram.jpg

Vårsammankomster

Till en början kom plaketten till Hedersskara-borgaren attutdelas vid en vårsammankomst, i Husaby kyrka (2000), Forsviks bruk (2001) och Falköpings stadshus (2002). I Husaby höll teol dr Bengt Wahlström ett föredrag "Patrioter och prelater" och Robert Gustafsson tackade på ett bejublatsätt för den uppskattning som kommit honom till del.

Vid Forsviks bruk delades priset ut i samband med att sommarsäsongen inleddes Annandag Pingst. Vid den mycket välbesökta offentliga delenhöll författaren Jan Guillou ett föredrag och förklarade utställningen ”I Arns tid" öppnad. Medverkade gjorde också Gundegabaletten och Skara domkyrkokör.

I Stadshuset i Falköping mottog skådespelaren Marika Lagercrantz priset å sin fars vägnar. Hon framförde till pianoackompanjemang en rad av Olof Lagercrantz dikter och berättade om episoder i hans liv. Medverkade gjorde också författarna Björn Ranelid och Lars-Olof Franzen, Den senare tecknade porträttet av Lagercrantz som kulturredaktör och chefredaktör på Dagens Nyheter. Den förre beskrev på ett mycket personligt sätt med en oförliknelig ordkaskad Lagercrantz stora betydelse som stilist, oöverträffad biografiförfattare och inspiratör för yngre kollegor.

I och med detta upphörde vårsammankomsterna och Hederskaraborgarna har uppmärksammats vid högtidssammanträdena.