Sammankomster

Högtidssammankomster

Skaraborgs Akademi ska årligen hålla Högtidssammankomst på Johan Henric Kellgrens, vår förgrundsfigurs, födelsedag den 1 december eller om så ej kan ske första lördagen före denna dag. Ganska snart tvingades vi frångå denna bestämmelse och hålla sammankomsterna på andra mera lämpliga dagar. Geografiskt har devarit förlagda till Residenset i Mariestad 1998), Varnhems klosterkyrka och Hotell Billingen Skövde (1999), Skara (2000), Skövde (2001), Skövde (2002), Skövde (2003), Skara (2004), Mariestad (2006), Skara Stadshotell (2007), Skara stadshotell (2011), Gamla Rådhuset Lidköping (2012 och Länsstyrelsen Mariestad (2013). Några av det gamla länets kommuner har välvilligt emot Akademin.

Från och med 2014 har Högtidssammankomsten kommit att förläggas till Högskolan i Skövde en torsdag i november. Det har onekligen varit ett mycket viktigt steg för att ge Akademin en tydlig förankring och göra det möjligt för oss att fortsätta vår verksamhet. Detta innebär att vår anknytning till Mariestad får en mera symbolisk prägel.

2020 genomfördes Högtidssammankomsten digitalt 19 november p g a rådande pandemi för att följa myndigheternas och regeringens råd och restriktioner. 2021 var vi åter med traditionsenligt fysiskt möte på Högskolan i Skövde med eget årsmöte, studiebesök och information om Högskolan i Skövde av rektor Lars Niklasson samt vd Mats Jägstam Science Park Skövde, samt öppen sammankomst på kvällen i samarbete med Högskolan och Senioruniversitetet.

 • Skaraborgs-akademimote-2020-svart-ram.jpg

  Digital Högtidssammankomst 19 november 2020

Bilder från Högtidssammankonsten 2021

 • Karl-Erik Tysk dialogiserar

  Vår ständiga sekreterare Karl-Erik Tysk dialogiserar passionerat med sina tickor.

 • 20211118_182542.jpg

  Årets framstående avhandling mottogs digitalt via länk från Stanford University i San Franscico USA av Pilleriin Sikka. Prisutdelare var David Seiving, Länsförsäkringar Skaraborg, och juryns ordförande Alexandra Krettak, Högskolan Skövde, läste upp motiveringen.

 • Pellerin presenterar via länk

  Pilleriin berättade engagerat om sitt kvalitativt höga och för alla intressanta framstående avhandling via länk från Stanford Univerity!

 • Sören Häggroth kåserar

  Vår preses Sören Häggroth kåserar engagerat om maktens utveckling under tusen år

 • Intervju med Jonas von Essen

  Årets Hedersskaraborgare Jonas von Essen intervjuas av vår ledamot Helena Stålnert, som även beskrivit mästarens minne i sitt kapitel i årets antologibok

 • Jonas von Essen presenterar

  Årets Hedersskaraborgare tog oss med på en hissnande och pedagogisk lysande minnespromenad för att komma ihåg de tio folkrikaste länderna i världen i rätt ordning. Här gestaltar han landet Nigeria genom en ballerina som niger

 • 20211118_183045.jpg

  Förberedelserna pågår för live-sändning i bakgrunden. I förgrunden det goda samtalet mellan dekan Alexandra Krettak Högskolan Skövde och tillika juryns ordförande för utdelande av årets framstående avhandling samt ledamoten och fd preses Bengt Knutsson.

Vårsammankomster

Till en början kom plaketten till Hedersskara-borgaren attutdelas vid en vårsammankomst, i Husaby kyrka (2000), Forsviks bruk (2001) och Falköpings stadshus (2002). I Husaby höll teol dr Bengt Wahlström ett föredrag "Patrioter och prelater" och Robert Gustafsson tackade på ett bejublatsätt för den uppskattning som kommit honom till del.

Vid Forsviks bruk delades priset ut i samband med att sommarsäsongen inleddes Annandag Pingst. Vid den mycket välbesökta offentliga delenhöll författaren Jan Guillou ett föredrag och förklarade utställningen ”I Arns tid" öppnad. Medverkade gjorde också Gundegabaletten och Skara domkyrkokör.

I Stadshuset i Falköping mottog skådespelaren Marika Lagercrantz priset å sin fars vägnar. Hon framförde till pianoackompanjemang en rad av Olof Lagercrantz dikter och berättade om episoder i hans liv. Medverkade gjorde också författarna Björn Ranelid och Lars-Olof Franzen, Den senare tecknade porträttet av Lagercrantz som kulturredaktör och chefredaktör på Dagens Nyheter. Den förre beskrev på ett mycket personligt sätt med en oförliknelig ordkaskad Lagercrantz stora betydelse som stilist, oöverträffad biografiförfattare och inspiratör för yngre kollegor.

I och med detta upphörde vårsammankomsterna och Hederskaraborgarna har uppmärksammats vid högtidssammanträdena.