Orationer och föreläsningar

I anslutning till högtidssammankomsten ska orationer hållas över ett ämne som främjar den skaraborgska identiteten, till exempel över någon kulturpersonlighet eller historisk händelse med anknytning till Skaraborg.

Vid de sammankomster som hittills gått av stapeln har varje gång åtminstone någon oration framförts. Vid det konstituerande sammanträdet höll ledamoten Lars Fimmerstad ett spirituellt anförande om den skaraborgska identiteten.

Varnhems klosterkyrka utgjorde en naturlig bakgrund för ledamoten Sören Holmbergs oration om Birger Jarl vid högtidssammankomsten 1999. Där slog han fast att den så kallade Västgötaskolan har rätt. Riksbygget Sverige skapades med initiativ och utgångspunkt från Västergötland och våra skaraborgska trakter. Ledamoten Åsa Brandt talade vid sammankomsten i Skara år 2000 med utgångspunkt från Akademins valspråk Snille och blixt på ett målande sätt om sin uppväxt i trakten av Mariestad.

I Skövde framfördes 2001 två orationer om Akademins förgrundsgestalt Johan Henric Kellgren. Ledamoten Jan Mårtenson erinrade om 2S0-årsminnet av Kellgrens födelse och undertecknad höll ett fördrag betitlat "Johan Henric Kellgren och Skaraborg".

I och med att högtidssammankomsten flyttats till Skövde högskola, har orationerna ersatts av två föreläsningar.

  • Marianne Ahrne & Sören Holmbergs

    2018 års båda föreläsningar av Marianne Ahrne samt Sören Holmberg

  • Akademiledamoten Barbro Lennér-Axelsson

    Akademiledamoten Barbro Lennér-Axelsson höll en uppskattad lunchföreläsning på Högskolan i Skövde innan Högtidssammankomsten 2017.

  • Akademiledamöterna Hanna Fahl och Lars Bäckström

    Högtidstalen 2017 hölls av akademiledamöterna Hanna Fahl och Lars Bäckström.

Högtidstal genom åren

2021

2021 hölls högtidstalen av akademins preses Sören Häggroth "Från byalag till region — Tusen år av makt i Skaraborg" samt akademins sekreterare Karl-Erik Tysk: "Samtal över riksgränser - dialog med tickor!"

2020

2020 avstod Skaraborgs Akademi från publika föreläsningar p g a att högtidssamankomsten skedde helt digitalt under rådande pandemiomständigheter.

2019

De två nyinvalda ledamöterna Anja Praesto och Maria Persson Löfgren föreläste om "Livet efter Arn" respektive "Förhäxad av Putin och hur beroendet bryts". Den senare föreläsningen genomfördes digitalt med hjälp av Dagens Ekos utrustning från hennes utlandstjänstgöring.

2018

Marianne Ahrne om Kameler, kameler.
Sören Holmberg om Val i två av världens äldsta demokratier, USA och Sverige.

2017

Hanna Fahl: ”Melodifestivalens 60-åriga historia”
Lars Bäckström: ”Skaraborg i dåtid, nutid och framtid”

2016

Intervju med Jan Mårtenson
Sören Holmberg: ”Det amerikanska presidentvalet”

2015

Sören Holmberg: ”Hur står det till med demokratin i världen”
Barbro Lennéer-Axelson: ”Att vässa klorna – eller sopa under mattan. Om bättre och sämre konflikthantering”

2014

Åsa Brandt: ”Varför Åsa Brandt från Lyrestad startade Europas första studioglashytta”
Karl-Erik Tysk: "Mellan öst och väst – Ukraina från ett Gammalsvenskbyperspektiv”

2013

Helena Stålnert: ”Snille och blixt – valspråk”
Bengt Knutsson: ”Jesus och Muhammed, forskningsarbete, Arn-väckelsen och Stola rediviva— en betraktelse om tron”
Bengt Knutsson: ”Slump eller determinism”

2012

Arne Zettersten: ”Från Lichöpenglish till Globish: Mikrokosmos till makrokosmos”

2011

Erik Andersson: ”Den larmande hopens dal” och ”Inland, utland”
Carina Burman: ”Kellgren och jag”

2009

Lennart Lönngren: ”Skaraborgska ortnamn på min levnadsbana”

2007

Arne Zettersten: ”Månsing, västgötaknallarnas hjälpspråk”

2006

Bengt Knutsson: ”Västgötsk dialekt och mentalitet lärde mig förstå orientens språk och dess människor”

2004

Niklas Schiöler: ”Mitt hem är min Skaraborg”

2003

Sven G. Linder: ”Skaraborg och världen”
Lena Holmstrand- Krüger: ”Sveriges äldsta kulturhus – 40 år i det Skönas tjänst”

2002

Jan Mårtenson: ”Mellan Tidaholm och världen”
Olof Buckard: ”Humor i humanismen”

2001

Jan Mårtenson: ”Funderingar kring Kellgren 200 år”
Karl-Erik Tysk: "Johan Henric Kellgren och Skaraborg”

2000

Åsa Brandt: ”Blixtar i mitt liv”

1999

Sören Holmberg: ”Birger Jarl”

1998

Lars Fimmerstad: "Skaraborg"