Våra publikationer

Böcker med artiklar av Akademins ledamöter vittnar om skaraborgsk vitterhet.

Från början fanns en ambition att ge ut en årsbok. Tre årgångar av "Snille och Blixt" såg också dagens ljus, men först 2012 hittade vi ett bättre alternativ i form av en temabok, där Akademins ledamöter får skriva fritt om ämnen som i görligaste mån håller sig inom titeln ramar. Utgivningen har möjliggjorts av generösa bidrag från framför allt Grevillis fond men också från Kungl. Patriotiska sällskapet och i något fall av enskilda ledamöter.

Antologiböcker

 • Grogrund_blomning.jpg

  Samma grogrund
  Red. Niklas Schiöler & Karl-Erik Tysk

 • Beowulf_till_Stikkan.jpg

  Från Beowulftill Stikkan Andersson (2013)
  Red. Niklas Schiöler & Karl-Erik Tysk

 • Mitt_Skaraborg.jpg

  Mitt Skaraborg (2012)
  Red. Niklas Schiöler & Karl-Erik Tysk

 • Snille_Blixt2.jpg

  Snille och Blixt 3 (2009)
  Red. Karl-Erik Tysk

 • Snille_Blixt3.jpg

  Snille och Blixt 2 (2004)
  Red. Karl-Erik Tysk

 • Snille_Blixt1.jpg

  Snille och Blixt 1 (2003)
  Red. Karl-Erik Tysk

Ledamotsböcker