2019 års högtidssammankomst på Högskolan i Skövde

En minst sagt innehållsrik kväll väntar när Skaraborgs Akademi gör sitt årliga besök på Högskolan i Skövde. Den 28 november kommer Akademin dela ut utmärkelsen Årets  hedersskaraborgare och även en doktorsavhandling från Högskolan i Skövde prisas. Under kvällen hålls även två föredrag av nya akademiledamöter.

Årets hedersskaraborgare är än så länge hemlig. Men det är en så upptagen person att hen enbart hade möjlighet att närvara just den 28 november. Årets hedersskaraborgare kommer att finnas på plats för att presenteras och intervjuas av akademiledamoten Helena Stålnert.

Skaraborgs Akademi delar även under kvällen ut priset till den doktorsavhandling på Högskolan som särskilt utmärkt sig under det senaste året. Det priset, som nomineras av Högskolans fakultetsnämnd och som bekostas av Länsförsäkringar Skaraborg, går i år till Hanife Rexhepi, lektor i informationsteknologi. Hennes avhandling handlar om hur patienter som ges tillgång till sin sjukjournal via nätet kan stärkas i ett aktivt deltagande i sin egen vård och behandling.

”Avhandlingen visar prov på nya insikter och forskningsresultat inom sitt forskningsområde och bedöms tillföra ny kunskap” står det bland annat i motiveringen. Hanifes doktorsavhandling belönas med 10 000 kr och hon kommer att berätta om sin forskning i samband med prisutdelningen.

Putin och Arn i fokus
Skaraborgs Akademi har fått två nya ledamöter i år, båda självklart med rötterna i Skaraborg. Maria Persson Löfgren är journalist på Sveriges Radio och kanske mest känd som Rysslandskorrespondent. Hennes föreläsning för kvällen heter "Förhäxad av Putin - och hur beroendet bryts”. Hon följs av Anja Praesto, med ett förflutet på bland annat på Västergötlands museum och i allra högsta grad inblandad i turismen som följde i samband med Jan Guillous tempelriddartrilogi. Anja, som nu arbetar på Kulturarv Östergötland, berättar om ”Livet efter Arn”.

Skaraborgs Akademi består av aderton ledamöter, namnkunniga skaraborgare i första hand i förskingringen. Akademin har valspråket ”Snille och blixt” och har som syfte ”att sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet”.

De populärvetenskapliga caféerna är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. De är ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

Torsdagen den 28 november kl 18.30 – 21.00 Obs tiden!
Högskolan i Skövde, hus D, sal D 105.
(Obs! Media har möjlighet att träffa Skaraborgs Akademi, pristagaren för doktorsavhandlingen och Årets hedersskaraborgare från ca kl 17:45.)

Fri entré!