Antologin ”Det lilla i det stora” släpps

Skaraborgs Akademi består av 18 ledamöter, namnkunniga skaraborgare i första hand i förskingringen. Akademins valspråk är ”Snille och blixt” och sällskapet har som syfte ”att sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet”. Det görs bland annat genom att utse årets hedersskaraborgare samt premiera en doktorsavhandling som särskilt utmärkt sig vid Högskolan i Skövde

I samband med prisutdelning den 19 november släpptes även Skaraborgs Akademis egen antologi, som i år heter ”Det lilla i det stora”. Ledamöterna i akademin bidrar här med var sitt fristående kapitel, se vidare Våra publikationer

För ytterligare information, kontakta gärna Skaraborgs Akademi genom ledamöterna:


Litet blir stort eller tvärtom

från skaraborgares perspektiv

För en skaraborgare blir det stora litet och det lilla stort säger gästskribenten Markus Hagberg i det avslutande kapitlet av årets antologi från Skaraborgs Akademi, Det är en av många anekdotiska karaktäristiker av skaraborgsk mentalitet. Men nog har det till synes ringa hävdat sig och fått det mäktiga att framstå i en mindre imposant dager. Skaraborg växer sig på nytt stort i Västra Götaland och förverkligar på ett lite annat sätt Tegnérs dröm, hävdar förre landshövdingen Lars Bäckström. Det lilla huset på prärien, Konserthuset, gör Vara vida berömt. Dess historia tecknas av Carl-Henrik Ohlsson. Soldater från lilla Skaraborg kämpade på de stora europeiska slagfälten under flera århundraden, det vet vi, men det gick upp och ner, visar Sören Häggroth. Men att ingen talat illa om bönderna i frihetstidens riksdag kanske inte är allom bekant, en riksdag som på den tiden var unik med sin bonderepresentation Men det får vi veta i Sören Holmbergs artikel. En liten men stolt tupp i Brismene får sitt namn efter Marianne Ahrnes morfar och återupprättar det ur djup vanära. En västgöte med kålländsk dialekt, Bengt Knutsson, kan med kärlek till orientens språk så småningom erövra Istanbul som en fullfjädrad turk. En begåvad skåning kan dock lära sig tala västgötska som om han fått hjälp av en tidigare medlem i Skaraborgs Akademi, den riktige Jan Mårtenson. En hejaramsa från Tidaholm har via ett stockholmskt Hammarby erövrat Sverige och världen. Om det berättar Madelene Sandström. Stenstorp vidgar vyerna mot Indien redan i början av en biskoplig resa i ett avsnitt skrivet av Anja Praesto Saklighet, logik och ett balanserat uppträdande kan få en cykelhandlare att bli professor och rektor vid Högskolan i Skövde om vi får tro Lars Niklasson. Världens största levande varelser ger upphov till små funderingar hos redaktören, när gryningen närmar sig. Man växer, när andra tror på en. Men samtidigt skulle livet bli trist utan positiva och negativa jämförelser. De visdomsorden kommer från Barbro Lennéer Axelson.

Skaraborgarna fortsätter som alltid att göra något stort av det till synes lilla och tvärtom. Det hör väl till det allmänmänskliga och gör dem kanske inte till unika som vi gärna skulle vilja. Ändå ska vi väl se till att vi hävdar vår egenart.

Om detta och mycket annat kan man läsa i denna antologi från Skaraborgs Akademi, där de flesta är skaraborgare från födseln eller gärna skulle vilja vara det.


Boken som kostar 200 kronor kan beställas från Karl-Erik Tysk, Sandbackagan 3, 812 40 Kungsgården på telefon 070-2132044 eller email karlerik.tysk@gmail.com.

  • 2020-litet-blir-stort.jpg