Avhandling om ungdomars psykiska hälsa prisas av Skaraborgs Akademi

Kristina Carlén har under sina forskarstudier på Högskolan i Skövde undersökt resurser och riskfaktorer som påverkar psykisk hälsa bland ungdomar. Nu tilldelas hennes avhandling Länsförsäkringar Skaraborgs pris, utdelat av Skaraborgs Akademi.

  • pristagare-2023-sla

    Foto: Annika Elwing, SLA

Varje år delar Skaraborgs Akademi ut pris till en doktorsavhandling som förtjänar extra uppmärksamhet. Avhandlingen ska ha skrivits av en doktorand vid Högskolan i Skövde. I år är det Kristina Carlén, lektor i folkhälsovetenskap, som får motta priset för sin avhandling ”Predictors of mental health in adolescents – with a salutogenic perspective”.

I projektet Prediktorer för psykisk hälsa hos ungdomar har Kristina Carlén undersökt faktorer som ger ett psykiskt välmående liksom ett sämre psykiskt mående hos ungdomar. Studien visar att det som påverkar de ungas välmående är känsla av sammanhang. En hög känsla av sammanhang innebär att ha strategier för att hantera påfrestningar i livet. En annan viktig faktor för ungdomars psykiska välbefinnande är självkänsla. Forskningsresultatet ska leda till att synliggöra faktorer som är betydelsefulla i hälsofrämjande arbete, exempelvis inom skolan.

– Det är hedrande att få den här utmärkelsen, jag är verkligen rörd. Redan nu håller jag på med fortsättning och utveckling av huvudresultaten i min avhandling – känsla av sammanhang och självkänsla i samband med psykisk hälsa samt digitalt användande hos ungdomar och hur vi därigenom kan stärka ungas psykiska hälsa, säger Kristina Carlén.

Vilken avhandling som tilldelas Länsförsäkringar Skaraborgs pris beslutas av Högskolans fakultetsnämnd efter förslag från en arbetsgrupp där Skaraborgs Akademi, Länsförsäkringar Skaraborg och Högskolan i Skövde ingår. Priset delas ut i samband med Skaraborgs Akademis helkväll på Högskolan i Skövde.

Motivering

Avhandlingen gör ett betydelsefullt bidrag till arbetet att främja ungas psykiska halsa, vilket ligger väl i tiden med tanke på att ungas psykiska ohälsa ökar kraftigt. Ämnet har därför stor relativ relevans med tanke på de problem vi står inför i vårt samhälle.

Med data från en empirisk longitudinell studie, visar avhandlingen betydelsen av förståelse, mening och upplevd hanterbarhet för den psykiska hälsan. Den visar också att resultat från screeningfrågeformulär till föräldrar och ungdomar kan förutse risken for psykiska svårigheter tre år senare. Vidare framgår av avhandlingen att självförtroendet i början av tonåren är viktigt för den psykiska hälsan fem år senare.

Sammantaget är resultaten av yttersta vikt för att kunna utveckla förebyggande insatser mot psykisk ohälsa och bidra till att främja psykisk hälsa. Avhandlingen har en särskilt viktig relevans för detta arbete och kan med sina resultat påverka hur man på ett tidigt stadium ska bemöta och hjälpa unga människor som upplever psykisk ohälsa, att man tidigt bryter den negativa utvecklingen.

Psykisk hälsa hos ungdomar är ett ungt forskningsfält som kräver studier från samhället där ungdomarna växer upp. Kristina Carléns avhandling är därför av särskilt stor betydelse för den nordiska kontexten, som ingår i hennes avhandling, men kommer även att kunna göra ett bidrag till den internationella fronten i ämnet.

Avhandlingen omfattar ett område som kan göras populärvetenskapligt och som många människor i samhället kan ta till sig då många kommer i kontakt med ungas psykiska ohälsa.