Pilleriin prisad för avhandling om känslor i drömmar

Pilleriin Sikka, lektor i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde, tilldelas i år Länsförsäkringar Skaraborgs pris, utdelat av Skaraborgs Akademi, för sin doktorsavhandling om våra drömmars känslor och hur de återspeglar vårt vakna välbefinnande.

Varje år delar Skaraborgs Akademi ut pris till en doktorsavhandling som förtjänar särskild uppmärksamhet och som har skrivits av en doktorand verksam vid Högskolan i Skövde under sin doktorandtid. Detta sker efter beslut av Högskolans fakultetsnämnd. I år går priset till Pilleriin Sikka, Institutionen för biovetenskap, för hennes avhandling ”Dream affect: Conceptual and methodological issues in the study of emotions and moods experienced in dreams”.

Intellektuellt berikande

Pilleriin Sikka har i sin forskning undersökt känslornas frekvens och natur i drömmar. Framför allt har hon tittat på sambandet mellan känslorna i våra drömmar och hur de kan associeras till hur vi mår när vi är vakna. I sin avhandling konstaterar Pilleriin att personer som mår bra har mer positiva känslor i sina drömmar än de som inte mår bra. Det känslomässiga innehållet i våra drömmar återspeglar vårt vakna välbefinnande.

Priset motiveras med att Pilleriin med sin avhandling gjort ett intellektuellt berikande metodologiskt och konceptuellt bidrag till både den teoretiska och empiriska litteraturen vad gäller känslors karaktär i drömmar. Motiveringen nämner också att avhandlingen utmärker sig i sin originalitet, vetenskapliga strikthet, exemplariska struktur och signifikanta empiriska och konceptuella bidrag till forskningsfältet.

Läs mer om Pilleriins avhandling här

Motiveringen

Pilleriin Sikkas avhandling fokuserar på drömforskning och undersöker bland annat vad känslor är och hur drömmens påverkan kan mätas. Vidare hur konceptuella och metodologiska faktorer påverkar vår förståelse av emotionella drömupplevelser. De omfattande resultaten presenteras i fem empiriska studier och ett bokkapitel. Arbetet presenterar nya resultat kring hur känslor mäts och konceptualiseras beroende på om data samlats in på laboratorium eller i hemmet. Det visar hur hem- kontra laboratoriebaserad datainsamling av drömrapporter kan influera hur drömmens påverkan tolkas samt visar även hur extern kontra egenskattad drömpåverkan kan leda till olika – och till och med motsägande – tolkningar. Vidare har Pilleriin med sin avhandling gjort ett intellektuellt berikande metodologiskt och konceptuellt bidrag till både den teoretiska och empiriska litteraturen vad gäller känslors karaktär i drömmar. Hennes avhandling utmärker sig i sin originalitet, vetenskapliga strikthet, exemplariska struktur och signifikanta empiriska och konceptuella bidrag till forskningsfältet.

  • pilleriin-sikka.jpg

    Pilleriin Sikka