Pris till Aris avhandling om avbrottens påverkan inom industrin

Ari Kolbeinsson, lektor i integrerad produktutveckling, tilldelas i år Skaraborgs Akademis pris till en avhandling skriven av en doktorand vid Högskolan i Skövde

Varje år delar Skaraborgs Akademi ut pris till en avhandling som skrivits av en forskarstuderande vid Högskolan i Skövde och som akademin anser bör får extra uppmärksamhet. I år går priset till Ari Kolbeinsson, lektor i integrerad produktutveckling för hans avhandling ”Situating interruptions in manufacturing assembly”.

Tagit ett helhetsgrepp

Av motiveringen till priset framgår att avhandlingen bedöms som unik då Ari har tagit ett helhetsgrepp kring litteratur, laboratoriearbete, teori och fältstudier.

Ari Kolbeinssons avhandling handlar om när och hur det är lämpligt att störa montörer inom tillverkningsindustrin och avbryta dem i arbetet. Hur hittar montören tillbaka till uppgiften utan att begå fel? Slutresultatet blir ett teoretiskt ramverk som kan användas för att analysera monteringsuppgifter, hitta lämpliga tidpunkter för avbrott och ge en bättre kunskap om de kognitiva begränsningar som finns hos montörer som blir avbrutna under montering.

Här kan du läsa mer om Ari Kolbeinssons doktorsavhandling: Forskning: möjligt att minimera avbrottens påverkan inom industrin

För ytterligare information, kontakta gärna Skaraborgs Akademi genom ledamöterna:

  • Ari Kolbeinsson med diplom för priset till framstående avhandling