Skaparkraft, årets antologi från Skaraborgs Akademi

Människan i allmänhet är en skapande varelse, skaraborgaren i synnerhet. Det framgår av en för året ny bok från Skaraborgs Akademi, Skaparkraft, en antologi med bidrag av 15 akademiledamöter. Tidsmässigt spänner den från medeltiden fram till dags dato. Innehållsmässigt från litteratur, konst och vetenskap, över arkitektur till livsmedels- och industriproduktion. Geografiskt tangeras flera platser i vårt forna län.

På toppen finns nobelpristagaren Gustaf Dalén från Stenstorp, vars liv tecknas av Akademins preses Sören Häggroth. På botten, om man så vill, borgen Skaraborg, som på grund av branden aldrig fick spela den ledande roll den var tänkt att göra och nu minner om en förlorad skaparkraft. Sören Holmberg ger oss dess historia.

Men en annan borg, Läckö slott, Magnus Gabriel De la Gardies skapelse från 1600-talet, har fått ett nytt ansikte och välkomnar besökare som aldrig förr. Hur det gick till berättar Lars Bäckström.

Modellmakaren och skulptören Oscar Nilsson har bland annat levandegjort kvinnan Kata från 1000-talet, som är centralgestalten i den revolutionerande utgrävningen i Varnhem. Anja Praesto intervjuar denne märklige återskapare.

Hjo och Tidaholm uppmärksammas i tre artiklar med konstnärliga och industriella vinklar. Helena Stålnert koncentrerar sig på Svenskt Tenn och dess skapare, Estrid Ericson. Av Madelene Sandström får vi ett fascinerande porträtt av turbomotorns konstruktör, Per Gillbrand.

Bengt Knutsson ger oss den otroliga berättelsen om hur Vara blev ostens Mekka, vilket småningom gjorde att Sivan Johansson, Ost-Sivan, blev Hedersskaraborgare. Men Vara har en häpnadsväckande mängd av andra kreativa företag. Carl Henrik Ohlsson presenterar en inträngande överblick.

Idag är Skövde Skaraborgs vetenskapliga centrum, välkänt i stora delar av världen tack vare sin högskola. Dess rektor Lars Niklasson beskriver den snabba utvecklingen. Vad skaparkraft kan vara utreder Barbro Lennéer Axelson, vars vetenskapliga karriär tog sin början innan Högskolan i Skövde såg dagens ljus.

Søstrerne paa Kinnekullen (1849) är den danske författaren Carsten Hauchs populäraste verk och handlar om allmogelivet i Skaraborg. Genom Per Bergström kärleksfulla porträtt lär vi känna honom.

Utifrån sin egen verksamhet som glaskonstnär reflekterar Åsa Brandt med många kulturella utblickar över skaparkraftens villkor. Den är förvisso en gåva men den måste förenas med hårt arbete på rätt plats i rätt tid.

Det är flera sekler mellan Johan Henric Kellgren och Lennart Dahl, den upplyste och den blinde, men ett kort avstånd mellan Floby och Falköping, de skaraborgska platser som är knutna till dem. Jag själv och Jan Mårtenson ger en glimt av deras diktning.

Från Brismenes horisont ger Marianne Ahrne oss en bild av hur det kan gå med skrivandet, när mycket annat kommer i vägen. Men detta andra visar sig ha en inneboende skaparkraft som letar sig andra vägen och så småningom kanske ger upphov till en ny bok av henne – en ny skapelse.


Redaktör: Karl-Erik Tysk