Skaraborgs Akademi till Högskolan, utser Årets 
hedersskaraborgare, delar ut pris och föreläser

Skaraborgs Akademi, som består av arton namnkunniga skaraborgare i förskingringen, tar hand om hela kvällen vid höstens tredje populärvetenskapliga café på Högskolan i Skövde, torsdagen den 16 november.


– Jag kan utlova en innehållsrik kväll. Särskilt är jag väldigt glad och stolt över priset till årets doktorsavhandling. Den behandlar psykisk ohälsa, vilket är ett växande sak i samhället, säger akademin sekreterare Karl-Erik Tysk.

Skaraborgs Akademi, som har mottot ”att sprida glans över den skaraborgska vitterheten samt främja en skaraborgsk identitet” har som vana att besöka Högskolan varje höst. Vid höstens tredje populärvetenskapliga café bjuder Akademin precis som tidigare på ett omfattande och varierat program. Och besöket kringgärdas som sig bör av en del hemlighetsmakeri

Hedersskaraborgaren på plats

– Vi väntar som vanligt till den här kvällen innan vi presenterar Årets hedersskaraborgare. Det är en programpunkt många i publiken ser fram emot och vi vill gärna att den blir en överraskning. Men så mycket kan jag i alla fall avslöja att det rör sig om en ganska känd skaraborgsk kvinna som till den genre som gjort förtjänstfullt ideellt arbete för kvinnors hälsa, säger Karl-Erik Tysk. 
Årets hedersskaraborgare har lovat att finnas på plats för att ta emot sin hedersbetygelse och låta sig intervjuas.

Uppmärksammad avhandling

Traditionsenligt inleds kvällen med att Skaraborgs Akademi delar ut pris till den doktorsavhandling på Högskolan i Skövde som förtjänar särskild uppmärksamhet. I år går äran och de 10 000 kronorna, finansierade av Länsförsäkringar Skaraborg, till Kristina Carlén, lektor i folkhälsovetenskap. Hon får det hedrande priset för en avhandling som ger ”ett betydelsefullt bidrag till arbetet att främja ungas psykiska hälsa, vilket ligger väl i tiden med tanke på att ungas psykiska ohälsa ökar kraftigt”, som det står i motiveringen.– Jag är väldigt glad att vi hedrar Kristina Carlén med det här priset. Ämnet för hennes forskning, psykisk ohälsa hos ungdomar, är något som berör många människor. Dessutom blir hennes föreläsning begriplig även för oss i publiken, vilket inte är fallet när det gäller avancerad forskning.

Högskolornas betydelse och översatt litteratur

Skaraborgs Akademi ger varje år ut en antologi och i år heter boken ”Alla tiders Skaraborg” och den kommer att presenteras under kvällen. Vilken avslutas med att två av akademins ledamöter föreläser. Den är gången är det Madelene Sandström, ekonom och ämbetsman, som ska prata om det passande ämnet ”Högskolornas betydelse för Sveriges utveckling”. Kvällens andra akademiföreläsare är förläggaren Per Bergström som valt rubriken ”Hälften av den svenska nationallitteraturen är översatt”.

De populärvetenskapliga caféerna är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. De är ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet, Skaraborgs Senioruniversitet och för kvällen också Skaraborgs Akademi.

Torsdagen den 16 november kl 18.30 - 21.00. Obs tiden!

Högskolan i Skövde, hus D, sal D 105 


Media har möjlighet att träffa Skaraborgs Akademi, 
pristagaren och Årets hedersskaraborgare från ca kl 18:00.

Kontaktpersoner:

Högskolan:
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde,
Telefon: 0702 – 12 11 62
E-post: eric.hellgren@his.se

Skaraborgs Akademi:

Carl Henrik Ohlsson
Telefon: 0708 -71 70 70

E-post: chohlsson@outlook.com